มีแนวข้อสอบคณิตคิดเลขเร็วไว้ดาวน์โหลด เพื่อให้คุณครูที่สนใจ ดาวน์โหลดแนวข้อสอบไปให้เด็กนักเรียนได้ฝึกทำนะครับ  จะรวบรวมเก็บไว้เป็นระยะๆ นะครับ ขอขอบคุณเจ้าของข้อสอบทุกท่านครับ  :)  

ดาวน์โหลดข้อสอบคณิตคิดเลขเร็ว ป.1-ป.6  ปี 2551 

ดาวน์โหลดข้อสอบคณิตคิดเลขเร็ว ป.1-ป.6 ปี 2552 

ขอบคุณ ศน.ปทุมวัน  ดอมไธสง�
สพป.นครราชสีมา เขต 6 

ดาวน์โหลดข้อสอบคิดเลขเร็ว ป.1-6

ดาวน์โหลดเทคนิคการคิดเลขเร็ว ป.1-6