ข้อแนะนำ ไฟล์ทั้งหมดถูกบีบอัดด้วยโปรแกรมบีบอัดข้อมูล เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วจะต้องทำการแตกไฟล์เสียก่อนครับ แล้วจะมีโฟลเดอร์ขึ้นมา ซึ่งภายในโฟลเดอร์นั้นอัดแน่นไปด้วยข้อสอบพร้อมเฉลยเพื่อใช้สำหรับการสอบแล้วครับ…และควรสร้าง Folder หรือแฟ้มสำหรับเก็บข้อสอบเป็นชั้นๆ ไปนะครับ เพราะส่วนใหญ่ชื่อวิชาจะซ้ำกัน อาจมีปัญหาไฟล์บันทึกแทนที่กันได้ครับ ดาวน์โหลดโปรแกรมบีบอัดข้อมูล (กรณีในเครื่องไม่มี ..ส่วนใหญ่จะมีครับ ) หากท่านใดได้ดาวน์โหลดไปแล้วกรุณาคอมเม้นท์ให้เพื่อเป็นกำลังใจครับ  :)

ป.ล. ตอนนี้ได้เพิ่มแนวข้อสอบ ป.2 แล้วนะครับ   ดาวน์โหลดโปรแกรมบีบอัดข้อมูล Winrar

หมายเหตุ เมื่อคลิกแต่ละลิ้งก์ จะเจอโฆษณาแป๊บเดียวเอง แค่ 5 วินาที คลิก กดข้าม หรือ Skip AD ก็เรียบร้อย

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ป.6
ข้อสอบสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ป.6

ข้อสอบสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา ป.6

ข้อสอบสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.6ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ป.5

ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.5

ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.5

ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.5

ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ป.5

ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละ ป.5

ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.5

ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ป.5

ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ป.5

ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ป.5

ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ป.5


ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ป.4

ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.4

ข้อสอบสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.4

ข้อสอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.4

ข้อสอบสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ป.4

ข้อสอบสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ป.4

ข้อสอบสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.4

ข้อสอบสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ป.4

ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ป.4

ข้อสอบสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ป.4

ข้อสอบสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ป.4


ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ป.3

ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.3

ข้อสอบสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.3

ข้อสอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.3

ข้อสอบสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ป.3

ข้อสอบสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ป.3

ข้อสอบสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.3

ข้อสอบสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ป.3

ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ป.3

ข้อสอบสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ป.3

ข้อสอบสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ป.3

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ป.2

ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.2

ข้อสอบสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.2

ข้อสอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.2

ข้อสอบสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ป.2

ข้อสอบสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ป.2

ข้อสอบสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.2

ข้อสอบสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ป.2

ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ป.2

ข้อสอบสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ป.2

ข้อสอบสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ป.2


ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ป.1

ข้อสอบสาระภาษาไทย ป.1

ข้อสอบสาระคณิตศาสตร์ ป.1

ข้อสอบสาระวิทยาศาสตร์ ป.1

ข้อสอบสาระสังคมศึกษาฯ ป.1

ข้อสอบสาระสุขศึกษา พละ ป.1

ข้อสอบสาระศิลปะ ป.1

ข้อสอบสาระการงานอาชีพ ป.1

ข้อสอบสาระภาษาอังกฤษ ป.1

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.1

ข้อสอบพุทธศาสนา ป.1

ขอบคุณคณะผู้จัดทำข้อสอบชุดนี้ทุกท่านครับ :)

เพิ่มเติม ดาวน์โหลดโปรแกรมบีบอัดข้อมูล ที่นี่wrar501

ขั้นตอนการแตกไฟล์

หมายเหตุ หากในเครื่องมีโปรแกรมบีบอัดอื่น เช่น winzip ก็ทำเช่นเดียวกันครับ บางทีเราไม่คลิกขวาเพื่อแตกไฟล์ก็ได้ โดยดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาได้เลย แต่เราจะต้องคอย save ทีละไฟล์ครับ …เหตุที่ต้องรวมไฟล์และใช้โปรแกรมบีบข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลขนาดเล็ก สะดวกในการดาวน์โหลด และทำให้หลายๆ ไฟล์มารวมอยู่เป็นไฟล์เดียวได้ครับ :)