วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554  โรงเรียนบ้านทองหลาง โดยคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยโรงเรียนบ้านทองหลางคนใหม่คือ จ.ส.อ.ธีระพล  พึ่งโคกสูง  มีคณะครูและผู้บริหาร จากสพป.นครราชสีม เขต 5 และ สพป.นครราชสีม เขต 6 ติดตามมาให้กำลังใจอย่างล้นหลาม บรรยากศเต็มไปด้วยความอบอุ่น…

ไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียน

นักเรียนมอบดอกไม้ต้อนรับผอ.คนใหม่

ขอต้อนรับท่านผอ.ด้วยความยินดีครับ

นายสุวิทย์ ชื่นนอก ผู้ใหญ่บ้านและประธานกรรมการสถานศึกษามอบช่อดอกไม้

ผอ.คำพี ตรงกลาง ประธานเขตคุณภาพกล่าวต้อนรับ

ผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

เพื่อนครูเพื่อนทหาร ร่วมแสดงความยินดี

ผอ.ธีระพลกล่าวขอบคุณและแสดงความรู้สึก

ตามมาให้กำลังใจครับ

มาแสดงความยินดีกับท่านผอ.คนใหม่ครับ