วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โรงเรียนบ้านทองหลาง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารีสามัญ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคง 4 สพป.นครราชสีมา เขต 6 รวม 11 โรงเรียน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา…ชมภาพ :)

ค่ายลูกเสือ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคง 4

ชมภาพเพิ่มเติม >> (เพิ่มเติม…)