ระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 ได้จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ ที่ห้องประชุมกุดรัง โรงเรียนเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนมาก และวิทยากรที่มาให้ความรู้ ส่วนใหญ่เป็นศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 6 เอง และมีวิทยากรฝ่ายเทคนิคคอมพิวเตอร์มาร่วมสนับสนุนการอบรมในครั้งนี้กันอย่างหร้อมหน้าพร้อมตา ทำให้ครูผู้เข้ารับการอบรมมีขวัญกำลังใจที่จะเข้าทดสอบในระบบ Guru Online ในวันที่ 23-24 ที่จะถึงนี้

การอบรมครูว่าทีครูชำนาญการพิเศษ ณ โรงเรียนเมืองคง

การอบรมครูว่าทีครูชำนาญการพิเศษ ณ โรงเรียนเมืองคง

วิทยากรฝ่ายเทคนิค ตามลำดับความหล่อ : ครูนนท์-เว็บมาสเตอร์ทองหลาง, ครูหนุ่ม-เว็บมาสเตอร์ สพท.นม.6, พี่น้ำหวาน-หัวหน้าโครงการฝึกอบรม, ครูต่าย-ฝ่ายดุแลระบบ

วิทยากรฝ่ายเทคนิค ตามลำดับความหล่อ : ครูนนท์-เว็บมาสเตอร์ทองหลาง, ครูหนุ่ม-เว็บมาสเตอร์ สพท.นม.6, พี่น้ำหวาน-หัวหน้าโครงการฝึกอบรม, ครูต่าย-ฝ่ายดุแลระบบ

ศน.สมศักดิ์  ภูจริต  เก็บมันทุกเม็ดเก็บมันทุกข้อเลยนะท่าน ...อย่างนี้เพื่อนครูสู้ตาย

ศน.สมศักดิ์ ภูจริต เก็บมันทุกเม็ดเก็บมันทุกข้อเลยนะท่าน ...อย่างนี้เพื่อนครูสู้ตาย

ตั้งใจกันทุกคน นี่บ่ายสี่โมงครึ่งแล้วยังไม่ยอมลุกอีก

ตั้งใจกันทุกคน นี่บ่ายสี่โมงครึ่งแล้วยังไม่ยอมลุกอีก

 คลิก more เพื่อดูต่อ (เพิ่มเติม…)