แนวข้อสอบนี้ทางเราได้นำมาจาก อ.วิเชียร  ทองน้อย  ซึ่งเป็นผู้แบ่งปันแนวข้อสอบ ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ทางโรงเรียนบ้านทองหลางขอเป็นประตูอีกเส้นทางหนึ่ง ที่จะคอยอำนวยความสะดวกแก่ว่าที่ผู้บริหารทั้งหลาย ขอเชิญดาวน์โหลดแนวข้อสอบผู้บริหารภาค ข ตามสะดวกครับ …โชคดีครับ

แนวข้อสอบผู้บริหาร ภาค ข ชุดที่ 1

แนวข้อสอบผู้บริหาร ภาค ข ชุดที่ 2

แนวข้อสอบผู้บริหาร ภาค ข ชุดที่ 3

แนวข้อสอบผู้บริหาร ภาค ข ชุดที่ 4

แนวข้อสอบผู้บริหาร ภาค ข ชุดที่ 5

ขอบคุณ อ.วิเชียร  ทองน้อย  :)