ตลอดระยะเวลาในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2552 ซึ่งเป็นช่วงที่ สพฐ.มีนโยบายให้เป็นช่วงเวลาแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ทางโรงเรียนบ้านทองหลาง นำโดย ผอ.ทานตะวัน กิ่งโคกกรวด ร่วมกับคณะครู และผุ้บริหารภายในเขตคุณภาพ คง 4 ได้ร่วมออกเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่มีฐานะยากจน ซึ่งเมื่อได้ไปพบกับครอบครัวของนักเรียนเหล่านั้นแล้ว ก็ทำให้เห็นว่า นักเรียนของเรามีความเป็นอยู่ที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กอีกมากมาย ซึ่งควรจะมีนโยบายช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมในระยะสั้นและระยะยาวด้วย

บ้าน ด.ญ.สุภาวิณี ชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านทองหลาง

บ้าน ด.ญ.สุภาวิณี ชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านทองหลาง

ด.ญ.สุภาวิณี (คนขวาสุด) นอนหนุนแขนพ่อในคืนหนึ่ง โดยที่ไม่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตด้วยหัวใจล้มเหลว ภายในบ้านหลังนี้

ด.ญ.สุภาวิณี (คนขวาสุด) นอนหนุนแขนพ่อในคืนหนึ่ง โดยที่ไม่รู้ว่าพ่อของตัวเองเสียชีวิตด้วยหัวใจล้มเหลว ภายในบ้านหลังนี้

คณะผู้บริหาร เขตคุณภาพคง 4 ออกเยี่ยมบ้านนร. ที่บ้านทองหลาง

คณะผู้บริหาร เขตคุณภาพคง 4 ออกเยี่ยมบ้านนร. ที่บ้านทองหลาง