เนื่องในโอกาสวันสถาปนาลูกเสือไทย วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เขตคุณภาพคง 4 ได้จัดพิธีเดินสวนสนามของกองลูกเสือ จากโรงเรียนต่างๆ ในเขตคุณคง 4 ทั้ง 11 โรงเรียน โรงเรียนบ้านทองหลาง และโรงเรียนวัดบ้านหนองกก ได้เข้าร่วมเดินสวนสนามในครั้งนี้ โดยเป็นกองลูกเสือโรงเรียนเครือข่ายเรียนร่วม มีลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ เข้าร่วมเดินสวนสนามอย่างพร้อมเพรียงกัน

แชร์ทองหลางให้โลกรู้:
 • Print
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • BlinkList
 • email
 • Bitacoras.com
 • Linkter
 • RSS
 • Yahoo! Buzz
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • StumbleUpon
 • Technorati