ช่วงเวลาปิดเทอมแบบนี้เพื่อนครูหลายท่านคงได้พักผ่อนตามอัธยาศัยบ้าง หลังจากที่มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ในปีการศึกษาที่ผ่านมาอย่างมากมาย และคงมีอีกหลายท่านที่กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับปีการศึกษาหน้า หลายท่านก็จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ บางท่านก็เตรียมข้อสอบ ในโอกาสเดียวกันนี้ทางโรงเรียนบ้านทองหลางก็ได้ให้ครูได้พักผ่อนเช่นเดียวกัน และระหว่างเตรียมความพร้อมสู่ภาคเรียนใหม่ เราก้ได้รวบรวมลิ้งก์ข้อสอบมาเก็บไว้ และแบ่งปันให้เพื่อนครูและผู้สอนใจได้ดาวน์โหลดไปใช้นะครับ  สำหรับการดาวน์โหลดก็มีขั้นตอนอยู่บ้างนะครับ ตามที่เจ้าของไฟล์เขาเก็บไว้ ขั้นตอนการดาวน์โหลดมีดังนี้ครับ
 1. คลิกไฟล์ข้อสอบที่ต้องการ
 2. จะเจอโฆษณา รอ 5 วินาที จากนั้นคลิก “กดข้าม” หรือ SKIP AD ก็เรียบร้อย ..
 • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.1

ข้อสอบสาระภาษาไทย ป.1

ข้อสอบสาระคณิตศาสตร์ ป.1

ข้อสอบสาระวิทยาศาสตร์ ป.1

ข้อสอบสาระสังคมศึกษาฯ ป.1

ข้อสอบสาระสุขศึกษา พละ ป.1

ข้อสอบสาระศิลปะ ป.1

ข้อสอบสาระการงานอาชีพ ป.1

ข้อสอบสาระภาษาอังกฤษ ป.1

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.1

ข้อสอบพุทธศาสนา ป.1

 • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.2

ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.2

ข้อสอบสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.2

ข้อสอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.2

ข้อสอบสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ป.2

ข้อสอบสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ป.2

ข้อสอบสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.2

ข้อสอบสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ป.2

ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ป.2

ข้อสอบสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ป.2

ข้อสอบสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ป.2

 • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.3

ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.3

ข้อสอบสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.3

ข้อสอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.3

ข้อสอบสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ป.3

ข้อสอบสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ป.3

ข้อสอบสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.3

ข้อสอบสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ป.3

ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ป.3

ข้อสอบสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ป.3

ข้อสอบสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ป.3

 • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.4

ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.4

ข้อสอบสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.4

ข้อสอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.4

ข้อสอบสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ป.4

ข้อสอบสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ป.4

ข้อสอบสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.4

ข้อสอบสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ป.4

ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ป.4

ข้อสอบสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ป.4

ข้อสอบสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ป.4

 • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.5

ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.5

ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.5

ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.5

ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ป.5

ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละ ป.5

ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.5

ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ป.5

ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ป.5

ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ป.5

ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ป.5

 • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.6
ข้อสอบสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ป.6

ข้อสอบสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา ป.6

ข้อสอบสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.6ขอขอบคุณ :)

แชร์ทองหลางให้โลกรู้:
 • Print
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • BlinkList
 • email
 • Bitacoras.com
 • Linkter
 • RSS
 • Yahoo! Buzz
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • StumbleUpon
 • Technorati