เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดอบรมการผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ณ โรงเีรียนบ้านหนองบัวกระจาย โดยมี นายวราทิศ  คูณขุนทด รองฯ ผอ.สพท.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิด  และมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ คือ นายจิรกร  ฐาวิรัตน์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย โดยผอ.คำพี  ตรงกลาง เป็นเจ้าภาพ และได้เชิญตัวแทนโรงเรียนในเขตคุณภาพคง 4 มาเข้าร่วมฝึกอบรมอีกด้วย ทางเราต้องขอขอบพระคุณโรงเรียนบ้านหนองบัวกระจายใว้ ณ โอกาสนี้ด้วย  ชมภาพครับ :)

ผอ.คำพี ตรงกลาง มอบของที่ระลึกให้ประธาน

ผอ.คำพี ตรงกลาง มอบของที่ระลึกให้ประธาน

นายวราทิศ คูณขุนทด รองผอ.สพท.นครราชสีมา เขต 6 ประธานในพิธีเปิด

นายวราทิศ คูณขุนทด รองผอ.สพท.นครราชสีมา เขต 6 ประธานในพิธีเปิด

ผู้เข้าอบรม

ผู้เข้าอบรม

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

ยกมาทั้งครอบครัว

ยกมาทั้งครอบครัว

ตั้งใจรับความรู้อย่างเต็มที่

ตั้งใจรับความรู้อย่างเต็มที่

นายจิรกร ฐาวิรัตน์ วิทยากรจาก โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

นายจิรกร ฐาวิรัตน์ วิทยากรจาก โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์

ลอกแน๊

ลอกแน๊

โปรแกรม flash หาอบรมยากนะจ๊ะ

โปรแกรม flash หาอบรมยากนะจ๊ะ

ผอ.คำพี ตรงกลาง กล่าวขอบคุณวิทยากร

ผอ.คำพี ตรงกลาง กล่าวขอบคุณวิทยากร

ขอบคุณวิทยากรมั่กๆ มีโอกาสจะเชิญมาอีกครับ!

ขอบคุณวิทยากรมั่กๆ มีโอกาสจะเชิญมาอีกครับ!

แชร์ทองหลางให้โลกรู้:
 • Print
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • BlinkList
 • email
 • Bitacoras.com
 • Linkter
 • RSS
 • Yahoo! Buzz
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • StumbleUpon
 • Technorati