คลังข้อสอบนักเรียน

ข้อสอบวัดผลประเมินผล ป.1-6 (พร้อมเฉลย) ตามหลักสูตร 2551

9
แนวข้อสอบวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ชั้น ป.1-6  พอเป็นแนวทางครับ เป็นไฟล์เวิร์ด สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ ง่ายๆ หลังจากคลิกที่ลิ้งก์แล้ว อาจเจอโฆษณา แค่ 5 วินาที จากนั้นกดข้ามไปได้เลยครับ แล้วคลิกโหลดข้อสอบจาก Mediafire ได้เลยครับ ง่ายๆ :)

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี พร้อมเฉลย ชั้น ป.1-6

3
ช่วงเวลาปิดเทอมแบบนี้เพื่อนครูหลายท่านคงได้พักผ่อนตามอัธยาศัยบ้าง หลังจากที่มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ในปีการศึกษาที่ผ่านมาอย่างมากมาย และคงมีอีกหลายท่านที่กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับปีการศึกษาหน้า หลายท่านก็จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ บางท่านก็เตรียมข้อสอบ ในโอกาสเดียวกันนี้ทางโรงเรียนบ้านทองหลางก็ได้ให้ครูได้พักผ่อนเช่นเดียวกัน และระหว่างเตรียมความพร้อมสู่ภาคเรียนใหม่ เราก้ได้รวบรวมลิ้งก์ข้อสอบมาเก็บไว้ และแบ่งปันให้เพื่อนครูและผู้สอนใจได้ดาวน์โหลดไปใช้นะครับ  สำหรับการดาวน์โหลดก็มีขั้นตอนอยู่บ้างนะครับ ตามที่เจ้าของไฟล์เขาเก็บไว้ ขั้นตอนการดาวน์โหลดมีดังนี้ครับ
 1. คลิกไฟล์ข้อสอบที่ต้องการ
 2. จะเจอโฆษณา รอ 5 วินาที จากนั้นคลิก “กดข้าม” หรือ SKIP AD ก็เรียบร้อย ..
 • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.1

ข้อสอบสาระภาษาไทย ป.1

ข้อสอบสาระคณิตศาสตร์ ป.1

ข้อสอบสาระวิทยาศาสตร์ ป.1

ข้อสอบสาระสังคมศึกษาฯ ป.1

ข้อสอบสาระสุขศึกษา พละ ป.1

ข้อสอบสาระศิลปะ ป.1

ข้อสอบสาระการงานอาชีพ ป.1

ข้อสอบสาระภาษาอังกฤษ ป.1

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.1

ข้อสอบพุทธศาสนา ป.1

 • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.2

ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.2

ข้อสอบสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.2

ข้อสอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.2

ข้อสอบสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ป.2

ข้อสอบสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ป.2

ข้อสอบสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.2

ข้อสอบสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ป.2

ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ป.2

ข้อสอบสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ป.2

ข้อสอบสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ป.2

 • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.3

ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.3

ข้อสอบสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.3

ข้อสอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.3

ข้อสอบสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ป.3

ข้อสอบสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ป.3

ข้อสอบสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.3

ข้อสอบสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ป.3

ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ป.3

ข้อสอบสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ป.3

ข้อสอบสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ป.3

 • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.4

ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.4

ข้อสอบสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.4

ข้อสอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.4

ข้อสอบสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ป.4

ข้อสอบสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ป.4

ข้อสอบสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.4

ข้อสอบสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ป.4

ข้อสอบสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ป.4

ข้อสอบสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ป.4

ข้อสอบสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ป.4

 • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.5

ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.5

ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.5

ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.5

ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ป.5

ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละ ป.5

ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.5

ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ป.5

ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ป.5

ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ป.5

ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ป.5

 • ดาวน์โหลดข้อสอบมาตรฐานระดับชั้น ป.6
ข้อสอบสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ป.6

ข้อสอบสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา ป.6

ข้อสอบสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป.6ขอขอบคุณ :)

ดาวน์โหลดแบบฝึกคณิตคิดเลขเร็ว

23

ขอเชิญพี่น้องเพื่อนครูหรือผู้ที่สนใจ ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดคณิตคิดเลขเร็ว สำหรับฝึกทักษะทางด้านคณิตให้แก่นักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ได้เลยนะครับ :)   …คอมเม้นท์คือ กำลังใจ

ดาวน์โหลดแบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1

ดาวน์โหลดแบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้น ป.2

ดาวน์โหลดแบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้น ป.3

ดาวน์โหลดแบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4

ดาวน์โหลดแบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้น ป.5

ดาวน์โหลดแบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้น ป.6


ดาวน์โหลดเทคนิคการคิดเลขเร็ว ป.1-6


ขอขอบคุณคณะทำงานในการออกข้อสอบดังมีรายชื่อต่อไปนี้ (ข้อมูล พ.ศ. 2548)
1. นางอุรัศ  ทะสุนทร      ครู คศ.2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 18
2. นางนงลักษณ์  บัวบาน     ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านเสมา        .
3. นางสาวปทุมมาศ  อภิเมธีธำรงค์  ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด .
4. นางสรรเสริญ  ภิมุขมาตยา    ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านคอนเมือง  .
5. นางสำราญ  กรวยสวัสดิ์     ครู คศ.2 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา
6. นางเบญจวรรณ  บัวสำราญ   ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี.
7. นายบัญชา  มณีจันทร์     ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านหนองปรือโปร่ง.
8. นายสมบัติ   สาใส      ครู คศ. 2 โรงเรียนบ้านขามป้อม   .
9. นายสมพงษ์  วรรณกุล     ครู คศ 2 โรงเรียนบ้านหนองตาด   .
10. นายจำลอง  ภักดีโชติ    ครู คศ.2 โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก.
11. นางมะลิวัลย์  ศรีโคตร    ครู คศ.2 โรงเรียนวัดประชานิมิตร .
12. นายบรรลังก์  เกื้อปัญญากูล   ครู คศ.2 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
และขอขอบคุณ ศน.ประทุมวัน ดอมไธสง
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพท.นครราชสีมา เขต 6

ดาวน์โหลดข้อสอบคณิตคิดเลขเร็ว

18

มีแนวข้อสอบคณิตคิดเลขเร็วไว้ดาวน์โหลด เพื่อให้คุณครูที่สนใจ ดาวน์โหลดแนวข้อสอบไปให้เด็กนักเรียนได้ฝึกทำนะครับ  จะรวบรวมเก็บไว้เป็นระยะๆ นะครับ ขอขอบคุณเจ้าของข้อสอบทุกท่านครับ  :)  

ดาวน์โหลดข้อสอบคณิตคิดเลขเร็ว ป.1-ป.6  ปี 2551 

ดาวน์โหลดข้อสอบคณิตคิดเลขเร็ว ป.1-ป.6 ปี 2552 

ขอบคุณ ศน.ปทุมวัน  ดอมไธสง�
สพป.นครราชสีมา เขต 6 

ดาวน์โหลดข้อสอบคิดเลขเร็ว ป.1-6

ดาวน์โหลดเทคนิคการคิดเลขเร็ว ป.1-6

 

Page 1 of 212
Go to Top