คุณพี่ ชูชาติ และ พี่ มาลี อักษรกลาง มาบริจากหนังสือให้เด็กๆ

0

แชร์ทองหลางให้โลกรู้:
 • Print
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • BlinkList
 • email
 • Bitacoras.com
 • Linkter
 • RSS
 • Yahoo! Buzz
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • StumbleUpon
 • Technorati

ผ้าป่าสมัคคี ปีใหม่ ๒๕๕๖ สู่ ๒๕๕๗

0

ต้อนรับคณะผ้าป่าจากเหล่าศิษเก่า โรงเรียนบ้านทองหลาง เพื่อสร้างห้องน้ำ

แชร์ทองหลางให้โลกรู้:
 • Print
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • BlinkList
 • email
 • Bitacoras.com
 • Linkter
 • RSS
 • Yahoo! Buzz
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • StumbleUpon
 • Technorati

กิจกรรม “ลงแขกเกี่ยวข้าว ” ตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง

0

ท่าน ผอ ลงมือเองเลยครับ

เตีรยมพร้อมนะค่ะ นักเรียน

มันไม่ง่ายอย่างที่คิดเนาะ แต่หนูทำได้

ได้กำหนึ่งละ อิอิ

Panorama

ช่วยกันเร็ว

เย้ ร่วมแรงร่วมใจ ชุมชนด้วย!

แชร์ทองหลางให้โลกรู้:
 • Print
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • BlinkList
 • email
 • Bitacoras.com
 • Linkter
 • RSS
 • Yahoo! Buzz
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • StumbleUpon
 • Technorati

รับ-ส่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองหลาง (แฟ้มภาพ)

0

วันที่ 20  มีนาคม  พ.ศ. 2556  โรงเรียนบ้านทองหลาง ได้จัดงานเลี้ยงรับและเลี้ยงส่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองหลาง โดย จ.ส.อ.ธีระพล  พึ่งโคกสูง ได้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย  เขตคุณภาพคง 4 สพป.นครราชสีมา เขต 6  และผู้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองหลางคนใหม่คือ  นายพูนศักดิ์  บุตรแก้ว   โดยมีนายวราธิศ  คุณขุนทด  รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน  ขอขอบคุณคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทองหลาง ที่ได้จัดงานสำเร็จลงด้วยดี ขอขอบพระคุณคณะครูและผู้บริหารทุกท่านที่เดินทางมาให้กำลังใจแก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองลางทั้งสองท่าน ขอขอบพระคุณ

แชร์ทองหลางให้โลกรู้:
 • Print
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • BlinkList
 • email
 • Bitacoras.com
 • Linkter
 • RSS
 • Yahoo! Buzz
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • StumbleUpon
 • Technorati
Page 1 of 4912345102030...Last »
Go to Top